De HoofdZorg biedt een kwalitatieve multidisciplinaire hulpverlening voor jongeren, volwassenen en ouderen en dit rond diverse problematieken. De behandeling van kinderen en jongeren (0-18 jaar) wordt opgenomen door team Kriekelaar.

U kan bij ons terecht voor behandeling van:

problem solving is a mental process in psychology
 • Burn-out
 • Overspannenheid; stress
 • Angst en fobieën
 • Dwangklachten
 • Depressiviteit
 • Slaapproblemen
 • Piekeren
 • Negatief zelfbeeld
 • Relatieproblemen
 • Tekort aan assertiviteit en sociale vaardigheden

Ons aanbod bestaat uit:

 • Diagnosestelling: Wat is er aan de hand?
 • Indicatiestelling: Waar kan U terecht?
 • Oplossingsgerichte psychotherapie voor bovenvermelde problematieken.
 • Lezingen
 • Workshops

Daarnaast hebben we een specifieke werking rond:

 • Slaaptherapie en consult bij neuroloog/somnoloog in verband met slaapproblemen
 • Loopbaanbegeleiding
 • Stressmanagement of emotieregulatie obv mindfulness
 • Rookstopbegeleiding
 • Hartcoherentie

Ons team bestaat uit klinisch psychologen, een relaxatie/mindfulnesstherapeut, tabakologen, een erkend loopbaancoach en een neuroloog/somnoloog, allen geschoold vanuit een oplossingsgericht of gedragstherapeutisch kader.

Binnen onze Centra voor Eerstelijnspsychologie werken we volgens kortdurende, oplossingsgerichte principes.

Werkwijze oplossingsgerichte psychotherapie

1. Aanmelding

U kan zich aanmelden op eigen initiatief of na doorverwijzing van uw huisarts of een andere hulpverlener.

Een aanmelding bij De HoofdZorg gebeurt steeds telefonisch, via het secretariaat. Samen met u wordt een afspraak vastgelegd op de agenda van een van onze teamleden.

Wij vragen u naar enkele praktische gegevens zoals uw naam, uw adres, uw telefoonnummer, uw rijksregisternummer, de naam van uw huisarts en, indien van toepassing, de naam van de verwijzer.

Na uw aanmelding sturen wij een eerste nota naar de huisarts, waarbij we deze inlichten dat u zich heeft aangemeld. Indien u dit liever niet wenst, dan respecteren wij dit.

2. Intakefase

Om een deskundige inschatting te kunnen maken van uw problematiek, bestaat onze intakeprocedure uit een aantal fases.

3. Behandeling

Een behandeling bestaat meestal uit volgende onderdelen:

4. Na de behandeling

Een finale evolutiebespreking vindt plaats en er wordt gewerkt aan hervalpreventie.

Vervolgens sturen we een eindnota naar uw huisarts. 

Na uw behandeling zullen wij vragen om een tevredenheidsenquête in te vullen. Uw ervaring is voor ons van groot belang om in de toekomst de kwaliteit van onze zorg te behouden of te verbeteren.

Slaaptherapie

Binnen De Hoofdzorg kan u terecht met slaapproblemen. Naast diagnostiek, zo nodig inclusief polysomnografisch onderzoek (OLV Aalst), wordt het traject "slapen kan je leren" aangeboden.

Via een cognitief gedragstherapeutische aanpak wordt op individuele basis de nodige psycho-educatie en technieken in concrete en gepersonaliseerde opdrachten meegegeven om tot een kwalitatieve slaap te komen.

Dit gebeurt met de nodige aandacht voor het beperken van en het afbouwen van slaapmedicatie.

Dit traject kan ook een onderdeel zijn van een ruimere begeleiding, bv. burn-out, depressie,…

Loopbaanbegeleiding

De HoofdZorg biedt een oplossingsgerichte loopbaanbegeleiding aan voor mensen die in behandeling zijn voor (psychische) problemen die gelinkt zijn aan de professionele situatie.

Binnen deze begeleiding wordt er gewerkt rond het:

- vergroten van het zelfinzicht betreffende bepaalde professionele obstakels

- aanreiken van inzichten en vaardigheden voor het beter te leren afgrenzen

- evalueren van de huidige en toekomstige carrière

- vinden van een beter evenwicht tussen werk en privé

- …

Vaak is de loopbaanbegeleiding een onderdeel van het ruimere behandelplan.

Relaxatietraining

Dit therapeutisch traject wordt ook het werken aan stressmanagement of emotieregulatie op basis van mindfulness genoemd.

Door middel van ervaringsgericht leren, het aanleren van concrete oefeningen en technieken wordt er op individueel niveau gewerkt rond het:

- verbeteren van de stresscopingsvaardigheden

- verhogen van de stresstolerantie

- beter leren aanvoelen van spanning/gespannenheid

- beter leren omgaan met emoties en verlieservaringen

- …

Vaak is dit therapeutisch traject een onderdeel van een ruimer behandelplan. 

Hartcoherentie

Dit is een wetenschappelijk onderbouwde methode om zelfstandig stress te leren beheersen. Deze stressreductie training kan ook helpend zijn bij bv. angst, hyperventilatie, burn-out,…

Met een eenvoudige oefening beïnvloedt men het hartritme, zodat men van een vecht-vlucht reactie overschakelt op een veilige modus, wat talrijke voordelen met zich kan meebrengen.

De training wordt stelselmatig opgebouwd en bestaat telkens uit ervaringsuitwisseling, een deel psycho-educatie, een meting, het aanleren van een oefening en een opdracht. Van de deelnemer wordt verwacht thuis en tijdens de viertal sessies actief deel te nemen. Het vraagt weinig van de dagdagelijkse tijd maar wel aandacht en discipline voor de beoefening van hartcoherentie, daarom is coaching zo belangrijk.

Deze training kan onderdeel zijn van een ruimer behandelplan.

Rookstopbegeleiding

Binnen De HoofdZorg werken we voor het stoppen met roken met een stapsgewijze aanpak gebaseerd op cognitief gedragstherapeutische principes waarbij er rekening wordt gehouden met zowel de lichamelijke als de psychologische afhankelijkheid.

U wordt gedurende de begeleiding voorbereid op het stoppen met roken. 

Tijdens deze voorbereiding wordt er via psycho-educatie, technieken, praktische tips en opdrachten gewerkt naar het stapsgewijs doorbreken van zijn of haar rookgewoontes (psychische afhankelijkheid(. De barrières die het voor een roker moeilijk maken om te stoppen, worden geïnventariseerd en aangepakt.

Daarnaast is er ook aandacht voor het vergroten van de motivatie en het stapsgewijs doorbreken van de lichamelijke afhankelijkheid. Indien nodig, wordt er in samenspraak met de huisarts, gewerkt met hulpmiddelen.

Na de stopdatum is er verdere opvolging in functie van hervalpreventie.

Visie

Ons team bestaat uit hulpverleners met de juiste competenties. Allen voldoen ze aan de wettelijke bepalingen, opgelegd door de overheid:

 • onze psychologen hebben het diploma van master in de psychologie en zijn geregistreerd bij de psychologencommissie.
 • zij zijn gebonden aan de deontologische code voor de uitvoering van psychotherapie
 • zij dienen zich permanent aantoonbaar te vormen.
 • onze loopbaancoach, relaxatie/mindfulnesstherapeute, neuroloog/somnoloog en tabakologen beschikken ook over de nodige scholing en certificaten

De HoofdZorg garandeert een wetenschappelijk onderbouwde behandeling. Deze behandeling staat borg voor:

 • Het streven naar een eerste gesprek binnen de week
 • Een laagdrempelige bereikbaarheid voor aanmelding
 • Een kwalitatieve hulpverlening
 • Een sterk uitgebouwd aanbod
 • Een degelijke nazorg
 • Een vlotte bereikbaarheid op verschillende locaties
 • Een nauwe samenwerking met de huisarts
 • Een duidelijke communicatie

Workshops & Lezingen

De HoofdZorg organiseert op regelmatige basis workshops en lezingen rond diverse thema's uit de geestelijke gezondheidszorg. Deze workshops en lezingen bestaan enerzijds uit psycho-educatie om het zelfinzicht te vergroten en anderzijds uit concrete, praktische tips en technieken om het probleem stap voor stap leren aan te pakken.

Agenda

Sociale Media

 

Met regelmaat publiceren we op onze sociale media praktische tips en info over de meest  voorkomende problematieken en hoe je hiermee kan omgaan.

Volg ons daarom op:

 

Reserveer nu online!

loader-image

No products found

Onze workshops

Klik op de workshop voor de agenda * onze online workshops zijn telkens op zaterdag van 9.30 uur tot 12 uur * kostprijs: 65 euro, handboek inbegrepen

Groepsaanbod Mindfulness

5 weken-programma

Gedurende 5 opeenvolgende weken krijgt u inzicht in de werking van stress door middel van ervaringsgericht leren.

Je leert oefeningen en technieken aan om het piekeren te verminderen, meer aandacht te besteden aan de mogelijkheden én begrenzingen van ons lichaam (preventie van burnout!) en het omgaan met verlieservaringen die emotioneel zwaar kunnen doorwegen.

U krijgt alle materiaal mee om tussen de sessie door te kunnen oefenen (noodzakelijk!)

Agenda: klik hier

Cursus:

slapen kan je leren

Tijdens deze cursus wordt er uitgebreid stilgestaan bij slaapproblemen. Hoe kunnen ze ontstaan en hoe houd je ze in stand?

Daarnaast krijg je een geheel aan technieken en opdrachten aangereikt die kunnen helpen om piekergedachten te leren controleren, slaaphygiëne te verbeteren en een beter slaappatroon aan te leren.

Een stappenplan wordt aangeleerd en meegegeven aan iedere deelnemer.

Agenda: klik hier

Locaties

Afspraken

Afspraken kunnen gemaakt, gewijzigd of geannuleerd worden via het secretariaat, en dit steeds telefonisch.

Voor het annuleren van afspraken vragen wij u om het secretariaat minstens 24 uur op voorhand telefonisch te verwittigen. Indien de afspraak laattijdig of niet geannuleerd wordt, zijn wij genoodzaakt de afspraak aan te rekenen.

Afspraken kunnen enkel telefonisch geannuleerd worden.

Tarief

Binnen De HoofdZorg hanteren we de algemene geldende tarieven binnen onze sector.

De intakefase vindt gratis plaats. Wel wordt er voor de verwerking van de vragenlijsten (scoring en interpretatie) en het dossierbeheer een éénmalige administratieve kost van 65,00 euro aangerekend.

Afhankelijk of de daaropvolgende behandeling binnen of buiten de conventie valt, betaalt u 11€ (4€ bij verhoogde tegemoetkoming) voor max. 8 sessies OF 65€ per consult (waar de overgrote meerderheid van de mutualiteiten een gedeeltelijke terugbetaling voorziet). De behandelaar kan hier meer informatie rond geven.

We ontvangen liever geen cash geld binnen onze organisatie en vragen daarom te betalen via bancontact.

Contact

Secretariaat:

 0485 00 70 36

secretariaat@dehoofdzorg.be

Laat de 0 vooraan weg

Hoe kunnen we helpen?

Stel een vraag of laat een reactie achter.


Naar boven