De HoofdZorg biedt een kwalitatieve multidisciplinaire hulpverlening voor jongeren, volwassenen en ouderen en dit rond diverse problematieken.

U kan bij ons terecht voor behandeling van:

problem solving is a mental process in psychology
 • Burn-out
 • Overspannenheid; stress
 • Angst en fobieën
 • Dwangklachten
 • Depressiviteit
 • Slaapproblemen
 • Piekeren
 • Negatief zelfbeeld
 • Stoppen met roken
 • Relatieproblemen
 • Tekort aan assertiviteit en sociale vaardigheden
 • Relaxatietraining
 • Mindfulness

Ons aanbod bestaat uit:

 • Oplossingsgerichte psychotherapie
 • Psychiatrisch consult
 • Diagnosestelling
 • Rookstopbegeleiding
 • Loopbaanbegeleiding
 • Relaxatietraining
 • Lezingen
 • Workshops

We werken met een team van klinisch psychologen, maatschappelijk werkers, erkend loopbaancoach en psychiater, allen geschoold vanuit een oplossingsgericht of gedragstherapeutisch kader.

Binnen onze Centra voor Eerstelijnspsychologie werken we volgens kortdurende, oplossingsgerichte principes.

Werkwijze oplossingsgerichte psychotherapie

1. Aanmelding

U kan zich aanmelden op eigen initiatief of na doorverwijzing van uw huisarts of een andere hulpverlener.

Een aanmelding bij De HoofdZorg gebeurt steeds telefonisch, via het secretariaat. Samen met u wordt een afspraak vastgelegd op de agenda van een van onze teamleden.

Wij vragen u om enkele praktische gegevens zoals uw naam, uw telefoonnummer, de naam van uw huisarts en, indien van toepassing, de naam van de verwijzer.

Na uw aanmelding sturen wij een eerste nota naar de huisarts, waarbij we deze inlichten dat u zich heeft aangemeld. Indien u dit liever niet wenst, dan respecteren wij dit.

2. Intakefase

Om een deskundige inschatting te kunnen maken van uw problematiek, bestaat onze intakeprocedure uit drie fases.

3. Behandeling

Een behandeling bestaat meestal uit volgende onderdelen:

4. Na de behandeling

Aan het einde van uw behandeling besteden we aandacht aan een evolutiebespreking en wordt er gewerkt rond hervalpreventie.

Vervolgens sturen we een eindnota naar uw huisarts. 

Na uw behandeling zullen wij een tevredenheidenquête meegeven.

Uw ervaring is voor ons van groot belang om in de toekomst de kwaliteit van onze zorg te behouden of te verbeteren.

Rookstopbegeleiding

Binnen De HoofdZorg werken we voor het stoppen met roken met een stapsgewijze aanpak gebaseerd op cognitief gedragstherapeutische principes waarbij er rekening wordt gehouden met zowel de lichamelijke als de psychologische afhankelijkheid.

Uw patiënt wordt gedurende de begeleiding voorbereid op het stoppen met roken. 

Tijdens deze voorbereiding wordt via psycho-educatie, technieken, praktische tips en opdrachten gewerkt naar het stapsgewijs doorbreken van zijn of haar rookgewoontes (psychische afhankelijkheid(. De barrières die het voor de patiënt moeilijk maken om te stoppen worden geïnventariseerd en aangepakt.

Er is aandacht voor het vergroten van de motivatie en het stapsgewijs doorbreken van de lichamelijke afhankelijkheid. Indien nodig, wordt er in samenspraak met de huisarts, gewerkt met hulpmiddelen.

Na de stopdatum is er verdere opvolging in functie van herval preventie.

Loopbaanbegeleiding

De HoofdZorg biedt een oplossingsgerichte loopbaanbegeleiding aan voor mensen die in behandeling zijn voor (psychische) problemen die gelinkt zijn aan de professionele situatie.

Binnen deze begeleiding wordt er gewerkt rond het:

- vergroten van het zelfinzicht betreffende bepaalde professionele obstakels

- aanreiken van inzichten en vaardigheden voor het beter leren afgrenzen

- evalueren van de huidige en toekomstige carrière

- vinden van een beter evenwicht tussen werk en privé

- …

Vaak is de loopbaanbegeleiding een onderdeel van ruimer behandelplan.

Relaxatietraining

Door middel van ervaringgericht leren, het aanleren van concrete oefeningen en technieken wordt er op individueel niveau gewerkt rond het:

- verbeteren van de stresscopingsvaardigheden

- verhogen van de stresstolerantie

- beter leren aanvoelen van spanning/gespannenheid

- beter leren omgaan met emoties en verlieservaringen

- …

Vaak is de relaxatietraining een onderdeel van een ruimer behandelplan. 

Kwaliteitsgarantie

De HoofdZorg bestaat uit een team van ervaren psychologen en tabakologen. Allen voldoen ze aan de wettelijke bepalingen, opgelegd door de overheid:

 • zo zijn ze allen geregistreerde behandelaar bij de psychologencommissie.
 • zijn zij gebonden aan de deontologische code voor de uitvoering van psychotherapie.
 • hebben zij het diploma van master in de klinische psychologie en een postgraduaat in de cognitieve gedragstherapie of oplossingsgerichte therapie.
 • dienen zij zich permanent aantoonbaar te vormen.
 • hebben zij de interuniversitaire opleiding tot tabakoloog gevolgd georganiseerd door de VRGT.

De HoofdZorg garandeert een wetenschappelijk onderbouwde behandeling, uitgevoerd door hulpverleners met de juiste competenties. Deze behandeling staat borg voor: 

 • Een kwalitatieve hulpverlening
 • Een sterk uitgebouwd aanbod
 • Een degelijke nazorg
 • Een vlotte bereikbaarheid op verschillende locaties
 • Een eerste gesprek binnen de week
 • Een laagdrempelige aanmelding voor de eerstelijn
 • Een nauwe samenwerking met de huisarts
 • Een duidelijke communicatie
 • Een hulpverleningsaanbod zonder wachtlijsten

Workshops & Lezingen

De HoofdZorg organiseert op regelmatige basis workshops en lezingen rond diverse thema’s uit de geestelijke gezondheidszorg. Deze workshops (2,5 uur) en lezingen (1,5 uur) bestaan enerzijds uit psycho-educatie om het zelfinzicht te vergroten en anderzijds uit concrete, praktische tips en technieken om het probleem stap voor stap leren aan te pakken.

Agenda

Sociale Media

 

Met regelmaat publiceren we op onze sociale media praktische tips en info over de meest  voorkomende problematieken en hoe je hiermee kan omgaan.

Volg ons daarom op:

 

Onze workshops

Klik op de workshop voor de agenda * onze online workshops zijn telkens op zaterdag van 9.30 uur tot 12 uur * kostprijs: 60 euro, handboek inbegrepen

Groepsaanbod Mindfulness, 6 weken-programma

 

Gedurende 6 opeenvolgende weken krijgt u inzicht in de werking van stress door middel van ervaringsgericht leren.

U leert oefeningen en technieken aan om het piekeren te verminderen, meer aandacht te besteden aan de mogelijkheden én begrenzingen van ons lichaam (preventie van burnout!) en het omgaan met verlieservaringen die emotioneel zwaar kunnen doorwegen.

U krijgt alle materiaal mee om tussen de sessie door te kunnen oefenen (noodzakelijk!)

 • Wanneer: 6 woensdagen vanaf 10 november 2021, telkens van 20u00 tot 21u30
 • Locatie: online
 • Kostprijs: 180,00 euro (inclusief handboek) - Deels terugbetaald door mutualiteit
 • Inschrijven via deze link.

Locaties

Afspraken

Afspraken kunnen gemaakt, gewijzigd of geannuleerd worden via het secretariaat, en dit steeds telefonisch.

Voor het annuleren van afspraken vragen wij u om het secretariaat minstens 24 uur op voorhand telefonisch te verwittigen. Indien de afspraak laattijdig of niet geannuleerd wordt, zijn wij genoodzaakt de afspraak aan te rekenen.

Afspraken kunnen enkel telefonisch geannuleerd worden.

Tarief

Binnen De HoofdZorg hanteren we de algemene geldende tarieven binnen onze sector.

Het tarief per consult bedraagt 58 euro.

Afspraken worden steeds aan het einde van een sessie afgerekend.

De overgrote meerderheid van de mutualiteiten voorzien een gedeeltelijke terugbetaling. U kan deze informatie terugvinden op de website van uw ziekenfonds of bij uw hulpverlener.

Contact

Secretariaat:

 0485 00 70 36

Hoe kunnen we helpen?

Stel een vraag of laat een reactie achter.


Naar boven